Kohti palveluita -prosessi

Mikä?

Kohti palveluita -prosessi on vaiheistettu malli yrityksen palveluiden kehittämisen tueksi. Prosessin vaiheet ovat:

  1. Esityöt
  2. Työpaja
  3. Seuranta

Kenelle?

Kohti palveluita -prosessi, on työväline yritykselle, jolla on selkeä tahtotila ja tavoite kasvattaa palvelujen osuutta tarjoomastaan. Ennen tähän työpajaan ryhtymistä yrityksen on syytä käydä läpi työpaja, jossa arvioidaan yrityksen palvelukulttuuria.

Ketkä osallistuvat?

Suositellaan, että prosessin vie läpi yrityksen ulkopuolinen henkilö. Työpajan voi vetää konsultti tai esimerkiksi opinnäytetyötään tekevä opiskelija.

Mukaan kehittämisprosessiin kutsutaan yrityksen johtoryhmä tai muut yrityksen avainhenkilöt, huomioiden erityisesti arviointityöpajassa tunnistetut, kyseisen palvelun kannalta keskeiset henkilöt. Kokoonpano kannattaa miettiä yrityskohtaisesti, mutta paikalla on kuitenkin oltava henkilöt, joilla on valtuudet tehdä päätöksiä ja halu ottaa vastuuta asioiden eteenpäinviemisestä.

Järkevä osallistujien määrä vaihtelee yrityksen koosta riippuen. Yli seitsemän hengen ryhmässä keskustelu helposti kärsii.

Tavoite

Kohti palveluita -prosessilla tunnistetaan, määritellään ja priorisoidaan kehitystavoitteet yrityksen palveluliiketoiminnan suhteen sekä kirkastetaan yrityksen palvelutuotannon toteutusta.

Tulos

Prosessin tuloksena yritykselle syntyy palvelukuvaus ja lyhyen aikavälin suunnitelma kehittämiskohteeksi valitun palvelun eteenpäinviemiseksi. Suunnitelma on eräänlainen tiekartta, joka sisältää palvelulle asetetutut tavoitteet, tulevat toimenpiteet aikajärjestyksessä, vastuuhenkilöt toimenpiteittäin sekä deadlinet.

Aloita prosessi

1. Esityöt

2. Työpaja

3. Seuranta

Näin etenet Kohti palveluita -prosessissa

Työstä ennakkotehtävät

Valmistele materiaalit

Toteuta työpaja

Esittele kokonaissuunnitelma

Seuraa toteutumista