Palvelukulttuurin arviointityöpaja

Kenelle?

Työpajamallia voi soveltaa missä vain teollisessa pk-yrityksessä, mutta eniten siitä hyötyy yritys, jolla on jo selvästi asetettuna tavoite kehittää palveluliiketoimintaa.

Työpaja perustuu pääosin aineistoon Airola ym. (2013). Arvioimalla oivallukseen: Opas matkalle palvelukulttuuriin. Tämän alun perin suuremmille teollisuusyrityksille tarkoitetun VTT:n oppaan materiaaleja on muokattu pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin sopiviksi.

Työpajan osallistujat

Suositellaan, että arviointityöpajan vetää henkilö, joka ei itse osallistu arviointiin. Arviointityöpajan voi vetää ulkopuolinen konsultti tai esimerkiksiopinnäytetyötään tekevä opiskelija.

Työpajaan kutsutaan yrityksen johtoryhmä tai muuten yrityksen avainhenkilöt. Kokoonpano kannattaa miettiä yrityskohtaisesti. Tärkeää on, että osallistujat yhdessä pystyvät muodostamaan kokonaisvaltaisen ja samalla omakohtaiseen tietoon perustuvan ja riittävän syvän näkemyksen yrityksen toiminnasta. Järkevä osallistujien määrä vaihtelee yrityksen koosta riippuen. Yli seitsemän hengen ryhmässä keskustelu helposti kärsii.

Pienessä teollisessa yrityksessä, jossa toimihenkilöitä ei ole, toimitusjohtaja voi halutessaan käydä yksinkin läpi arvioinnin eri osa-alueet, mutta parempi tulos saadaan, jos mukana on myös ulkopuolinen keskustelu/sparrauskumppani.

Tavoite

Työpajan tavoitteena on kirkastaa avainhenkilöiden yhteinen käsitys yrityksen tilasta ja tavoitteista suhteessa palveluliiketoimintaan sekä tunnistaa kehitystarpeet. Pääpaino työpajassa on keskustelussa, ei niinkään itse arvioinnissa.

Tulos

Työpajan tuloksena syntyy päivitetty yhteinen näkemys palveluliiketoiminnan ja palvelukulttuurin tilasta, tavoitteista ja muutoksen reunaehdoista.

Aloita työpaja tästä>>

Intoa kehittämistyöhön!

 

Näin etenet palvelukulttuurin arviointityöpajassa

Tee ennakkovalmistelut

Toteuta työpaja

Kokoa raportti

Esittele yhteenveto