Seuranta

Kun suunnitelma on valmis ja esitelty, on hyvä sopia siitä, milloin suunnitelman äärelle palataan uudestaan. Suunnitelma harvoin toteutuu itsekseen – tarvitaan seurantaa ja mahdollisesti myös suunnitelman viilausta.

Vastuutiimi ja seurantatehtävät

Roadmapin aikataulut antavat luontevan lähtökohdan seurannalle. Yrityksestä riippuen hyvä käytäntö voi olla esimerkiksi oma palvelukehityksen tiimi, joka vie suunnitelman konkreettista toteuttamista eteenpäin.

Kun toimenpiteet on aikataulutettu, niiden edistymistä suunnitelman mukaan voi myös seurata, ja mahdollisiin ongelmakohtiin tarttua.

Suunnitelman toimenpiteiden toteutuksen ohella seurantaan on hyvä ottaa prosessin alkuvaiheessa asetetut lyhyen tähtäimen tavoitteet.

Johtoryhmän rooli

Jos yrityksessä on säännöllinen johtoryhmäkokousten käytäntö, tavoitteiden toteutumista on järkevä seurata johtoryhmässä. Lisäksi palvelukehityksen suunnitelmaan kannattaa johtoryhmässä palata kohtuullisen usein. Johtoryhmän huomio kertoo koko organisaatiolle, että kyse on tärkeästä asiasta.

Pienessäkin yrityksessä, jossa ei ole säännöllistä johtoryhmätyöskentelyä, suunnitelman toteutumiseen tulee palata säännöllisesti. Tarkistuspisteiden merkitseminen kalenteriin antaa ryhtiä toteutukseen.

Viestintää, viestintää ja viestintää

Sisäinen viestintä jää helposti vähälle huomiolle suunnitelman toteutuksessa. On syytä erikseen korostaa, että palvelun onnistunut tuottaminen on koko organisaation asia, vaikka yksittäisen työntekijän roolia tietyssä palvelussa ei ennakkoon osattaisi nimetä. Palvelukulttuurin juurruttamisessa organisaatioon viestintä on keskeistä. Niinpä palvelutuotteen kehittämisessä kannattaa muistaa vuorovaikutus organisaation sisällä, ja viestiä mielummin liian paljon, kuin liian vähän.

 

Onneksi olkoon, Kohti palveluita -prosessi on nyt läpikäyty!

Toivottavasti saitte määriteltyä yrityksellenne kehitystavoitteet palveluliiketoiminnan suhteen ja kirkastettua yrityksenne palvelutuotannon toteutusta!

Näin etenet Kohti palveluita -prosessissa

Työstä ennakkotehtävät

Valmistele materiaalit

Toteuta työpaja

Esittele kokonaissuunnitelma

Seuraa toteutumista