Rahoitus

Tässä työpajan osiossa pysähdytään pohtimaan palvelun rahoitusta. Palvelulle asetetut tuottotavoitteet riippuvat luonnollisesti yrityksen kokonaistavoitteista palveluliiketoiminnan suhteen (ks. esityöt).

Uuden palvelun rahoitusmuoto

Vaikka palvelu toteutettaisiin kuinka kustannustehokkaasti tahansa, palvelun tuottamisesta syntyy yritykselle aina kuluja. Niinpä palveluja kehitettäessä on tärkeää muodostaa selkeä ymmärrys siitä, mikä on palvelujen ansaintalogiikka yrityksen kannalta. Erilaisia rahoittamisen malleja vertaillessa on hyvä myös peilata omia ratkaisuja alan muiden toimijoiden ratkaisuihin. Erilainen ratkaisu voi olla keino erottautua, mutta samalla se vaatii selkeää perustelemista asiakkaan suuntaan.

Ilmainen palvelu

Jos palvelusta ei laskuteta erikseen, on sen kustannukset sisällytettävä muun laskutettavan hintaan, tai peilattava palvelun tuottamiin kustannussäästöihin.

Hinnoittelu

Jos palvelusta laskutetaan, mikä on laskutuksen peruste ja mitkä ovat asiakkaalle tarjottavat tuotokset? Kattaako laskutettava hinta kustannukset riittävän hyvin, huomioiden muun palvelusta yritykselle koituvan hyödyn? Tapahtuuko laskutus asiakkaan kannalta miellyttävällä syklillä? Voiko esim. suunnittelupalvelun laskuttaa tilatun koneen yhteydessä niiden asiakkaiden osalta, jotka tekevät tilauksen?

Kustannussäästöt

Tuottaako palvelu kustannussäästöjä? Vähenevätkö virheet, säästyykö aikaa? Kattavatko säästöt osittain tai kokonaan palveluun menevät panostukset? Palvelun tuottaminen voi parhaimmillaan auttaa synkronoimaan omia ja asiakkaan toimia siten, että merkittäviäkin kustannussäästöjä syntyy samalla kun luodaan asiakkaalle arvoa.

Etupainotteinen investointi

Palvelun tarjoaminen voidaan nähdä myös etupainotteisena investointina, jos palvelu tuottaa myöhempiä säästöjä tai hyötyjä. Jos esimerkiksi suunnittelupalvelu vähentää muun asiakastuen tarvetta riittävästi, se voi maksaa itsensä takaisin sitä kautta.

Itsepalvelu

Voiko palvelusta kehittää itsepalvelua, jonka asiakas tekisi mielellään? Voiko asiakkaan saada palvelemaan itse itseään esim. toiminnallisin tai hinnallisin kannustein?

 

Toteutus

Rahoitusmuodon tunnistamisen jälkeen käydään lyhyt keskustelu kahdesta toteutukseen liittyvästä kysymyksestä.

1. Onko palvelu kannattava?

Jos ei, minkä pitää muuttua, jotta palvelusta tulee kannattava?

2. Mitä pitää tehdä, jotta pystytään seuraamaan palvelun tuottoa?

Tässä vaiheessa tunnistetut kehitysprojektit kirjataan ylös.

 

Jatka seuraavaan vaiheeseen 3/5 Henkilöstöjohtaminen.